background Layer 1 01 02 03 04 PEWNY PARTNER W PROCESIE INWESTYCYJNYM ZNAMY SKUTECZNE ROZWIĄZANIA ZAUFAJ NASZYM SPECJALISTOM WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE GWARANCJĄ JAKOŚCI

INPLUS

INPLUS to jedyna spółka na polskim rynku zajmująca się kompleksową obsługą procesu inwestycyjnego, jak również mniej typowych przedsięwzięć realizowanych przez podmioty publiczne i prywatne. Jesteśmy również liderem na rynku opracowań planistycznych.

WRÓĆ

INPLUS

INPLUS to jedyna spółka na polskim rynku zajmująca się kompleksową obsługą procesu inwestycyjnego, jak również mniej typowych przedsięwzięć realizowanych przez podmioty publiczne i prywatne. Jesteśmy również liderem na rynku opracowań planistycznych.

Przez ponad 7 lat aktywności na rynku, INPLUS zrealizował projekty inwestycyjne o łącznej wartości kilkudziesięciu milionów złotych. Niemal połowę z nich stanowią strategiczne dla kraju inwestycje infrastrukturalne, energetyczne czy gazowe. Spółka pełni odpowiedzialną rolę doradcy jak i integratora kluczowych obszarów związanych z realizacją zleceń dla największych firm.

Interdyscyplinarny zespół ekspertów potrafi w sposób strategiczny przeanalizować aspekty prawne, przestrzenne, ekonomiczne inwestycji, proponując optymalne rozwiązania. Unikatowe know-how, wynikające z autorskich narzędzi opartych o nowe technologie oraz doświadczenie zespołu w pracy przy inwestycjach o zasięgu ogólnopolskim, sprawia, że INPLUS jest naturalnym partnerem w konsorcjach realizujących duże inwestycje liniowe.

OFERTA

Doświadczenie biznesowe i szeroka wiedza zespołu, a także wykorzystanie najnowszych rozwiązań technologicznych zapewniają naszym partnerom realizację projektów infrastrukturalnych na najwyższym poziomie, gwarantując im spokój i terminowość.

WRÓĆ

OFERTA

Doświadczenie biznesowe i szeroka wiedza zespołu, a także wykorzystanie najnowszych rozwiązań technologicznych zapewniają naszym partnerom realizację projektów infrastrukturalnych na najwyższym poziomie, gwarantując im spokój i terminowość.

Kompetencje INPLUS obejmują zarówno obsługę etapu przygotowania inwestycji, jak również wykonywanie analiz i opracowań dotyczących sektorów, infrastruktury. Obsługa projektów inwestycyjnych (dróg, linii elektroenergetycznych, gazociągów, wodociągów itp.) dotyczy zarówno doradztwa przy realizacji, jak i wyspecjalizowanej obsługi prawnej czy opracowań planistycznych.

Kompleksowe rozwiązania związane z projektowaniem strategii, jej implementacją poprzez racjonalizację procesów operacyjnych i aktywne kształtowanie polityki inwestycyjnej to najmocniejszy z atutów INPLUS.

Naszą najlepszą rekomendację stanowią zrealizowane projekty o wielomilionowych budżetach, związane ze strategicznymi dla Polski inwestycjami. Wśród nich są m.in.: Gazociąg wysokiego ciśnienia relacji Szczecin-Gdańsk czy Wielkopolska sieć szerokopasmowa (przeszło 4000 km sieci szerokopasmowego internetu).

Jesteśmy partnerem zarówno dla międzynarodowych firm, jak i spółek skarbu państwa.

ZESPÓŁ

Gwarancję naszej pracy stanowią ludzie. Ich doświadczenie, wiedza z różnych obszarów, które pozwalają na realizację skomplikowanych i wielowymiarowych projektów.

WRÓĆ

ZESPÓŁ

ŁUKASZ ZŁAKOWSKI
współwłaściciel INPLUS

Ekspert w Ministerstwie Gospodarki ds. korytarzy przesyłowych oraz finansowych konsekwencji ustanawiania służebności przesyłu. Ekspert w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego w zakresie wsparcia ze środków unijnych dostępu do sieci szerokopasmowych oraz rozwoju sieci o wysokiej przepustowości.

Od października 2012 r. członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego oraz Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej przy Ministrze Infrastruktury i Rozwoju.

Autor licznych publikacji, m.in. „Komentarza do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”, a także „Komentarza do ustaw samorządowych". Ponadto, jako ekspert sejmowy i ministerialny, jest współautorem szeregu projektów ustaw i rozporządzeń.

ADAM SOBCZAK
współwłaściciel INPLUS

Współwłaściciel spółki, a równocześnie współtwórca i prezes zarządu spółki Cenatorium, będącej pierwszym w Polsce komercyjnym dostawcą aktualnych danych o transakcjach na rynku nieruchomości. Współzałożyciel pierwszego i największego w Polsce portalu zbiórek charytatywnych - Siepomaga.pl.

Doświadczony ekspert w zakresie rozwoju biznesu opartego o praktyczne zastosowanie innowacji i wynalazków.

Adam Sobczak jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej. Studiował także na wydziale Gospodarki Przestrzennej oraz Ekonomii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W 2002 r. uzyskał dyplom MBA na University of New Brunswick.

PIOTR GROMELSKI
Mgr inż.

Urbanista, kierownik zespołu planistycznego, koordynator projektów, specjalista w zakresie planowania przestrzennego oraz wykorzystania narzędzi GIS. Ma wieloletnie doświadczenie w sporządzaniu opracowań planistycznych i około planistycznych sporządzanych na terenie całego kraju (m.in. studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, opinie, analizy) w tym opracowań na potrzeby inwestycji liniowych. Współautor seminariów i szkoleń z zakresu zagadnień planowania przestrzennego w procesie inwestycyjnym, w szczególności inwestycji liniowych.