background Layer 1 01 02 03 04 PEWNY PARTNER W PROCESIE INWESTYCYJNYM ZNAMY SKUTECZNE ROZWIĄZANIA ZAUFAJ NASZYM SPECJALISTOM WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE GWARANCJĄ JAKOŚCI

INPLUS

INPLUS to jedyna spółka na polskim rynku zajmująca się kompleksową obsługą procesu inwestycyjnego, jak również mniej typowych przedsięwzięć realizowanych przez podmioty publiczne i prywatne. Jesteśmy również liderem na rynku opracowań planistycznych.

WRÓĆ

INPLUS

Firma INPLUS jest jedną z niewielu firm w Polsce, zajmujących się kompleksową obsługą procesu inwestycyjnego. Dostrzegając lukę na rynku, jaką jest niewątpliwie brak firm doradczych potrafiących w sposób strategiczny zanalizować i zintegrować wszystkie aspekty inwestycji (prawne, przestrzenne, ekonomiczne, techniczne oraz z zakresu ochrony środowiska), INPLUS od przeszło 15 lat buduje interdyscyplinarny zespół ekspertów, jak również unikatowe „know-how” pozwalające w pełni odpowiedzieć na potrzeby partnerów.

To co nas wyróżnia na tle innych podmiotów to:

◦ Interdyscyplinarny zespół ekspertów potrafi w sposób strategiczny przeanalizować aspekty prawne, przestrzenne, ekonomiczne inwestycji, proponując optymalne rozwiązania. Unikatowe know-how, wynikające z autorskich narzędzi opartych o nowe technologie oraz doświadczenie zespołu w pracy przy inwestycjach o zasięgu ogólnopolskim, sprawia, że INPLUS jest naturalnym partnerem w konsorcjach realizujących duże inwestycje liniowe.

◦ Doświadczenie w realizacji projektów w różnych branżach (węglowodory, telekomunikacja, energetyka) oraz o różnym charakterze (liniowe, punktowe);

◦ Doświadczenie w realizacji projektów o charakterze konsultingowym;

◦ Świadomość znaczenia danych geoprzestrzennych w realizacji projektów infrastrukturalnych;

◦ Doświadczenie w masowym pozyskiwaniu i przetwarzaniu danych geoprzestrzennych;

◦ Rozwiązania technologiczne umożliwiające szybką inwentaryzację terenową i monitoring (mobilne systemy mapowania);

◦ Wspieranie się w procesie realizacji projektów narzędziami analitycznymi GIS;

◦ Autorskie rozwiązania IT wspierające proces zarządzania projektami;

◦ Bogate repozytorium danych geoprzestrzennych.

Naszym partnerom dostarczamy narzędzia technologiczne umożliwiające strategiczną analizę jak również integrację wszystkich aspektów realizacji projektów inwestycyjnych, w tym:

◦ kwestie prawne

◦ uwarunkowania przestrzenne

◦ uwarunkowania ekonomiczne

◦ uwarunkowania wynikające z istniejącego zagospodarowania i warunków terenowych

◦ procesy komunikacji społecznej

◦ aspekty techniczne

◦ uwarunkowania z zakresu ochrony środowiska

◦ monitoring postępów w oparciu o inwentaryzację

OFERTA

Celem grupy INPLUS jest oferowanie kompleksowej obsługi dużych, skomplikowanych projektów inwestycyjnych oraz świadczenia kompleksowych usług doradczych opartych na analizach danych przestrzennych.

WRÓĆ

OFERTA

Grupa INPLUS dysponuje bogatym doświadczeniem w zakresie realizacji projektów infrastrukturalnych. Nasze kompetencje i rozwiązania technologiczne obejmują zarówno obsługę inwestycji na etapie formalno-prawnym (planistycznym, prawnym, ekonomicznym i technicznym) jak i wykonawczym (zarządzanie projektem, inwentaryzacja terenowa i monitoring realizacji). Posiadamy ponadto bogate doświadczenie w zakresie automatycznego pozyskiwania i przetwarzania danych przestrzennych na potrzeby obsługi projektów infrastrukturalnych oraz szeroko rozumianego zarządzania przestrzenią.

Naszą najlepszą rekomendację stanowią zrealizowane projekty, związane ze strategicznymi dla Polski inwestycjami. Wśród nich są m.in.: gazociągi wysokiego ciśnienia, linie elektroenergetyczne najwyższych napięć, rurociągi produktowe, sieci światłowodowe czy inwestycje w obszarze wytwarzania energii, w tym obiekty energetyki jądrowej.

Jesteśmy partnerem zarówno dla międzynarodowych firm, jak i spółek skarbu państwa.

ZESPÓŁ

Gwarancję naszej pracy stanowią ludzie. Ich doświadczenie, wiedza z różnych obszarów, które pozwalają na realizację skomplikowanych i wielowymiarowych projektów.

WRÓĆ

ZESPÓŁ

ŁUKASZ ZŁAKOWSKI
współwłaściciel INPLUS

Ekspert w Ministerstwie Gospodarki ds. korytarzy przesyłowych oraz finansowych konsekwencji ustanawiania służebności przesyłu. Ekspert w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego w zakresie wsparcia ze środków unijnych dostępu do sieci szerokopasmowych oraz rozwoju sieci o wysokiej przepustowości. Były członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego oraz Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej przy Ministrze Infrastruktury i Rozwoju.

Autor licznych publikacji, m.in. „Komentarza do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”, a także „Komentarza do ustaw samorządowych". Ponadto, jako ekspert sejmowy i ministerialny, współautor szeregu projektów ustaw i rozporządzeń.

PIOTR GROMELSKI

Urbanista, koordynator projektów, specjalista w zakresie planowania przestrzennego oraz wykorzystania narzędzi GIS. Wieloletnie doświadczenie w sporządzaniu opracowań planistycznych i około planistycznych sporządzanych na terenie całego kraju (m.in. studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, opinie, analizy) w tym opracowań na potrzeby inwestycji infrastrukturalnych liniowych i punktowych. Współautor seminariów i szkoleń z zakresu zagadnień planowania przestrzennego w procesie inwestycyjnym, w szczególności inwestycji liniowych.