Data:

Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki
Inwestujemy w waszą przyszłość

W związku z realizacją projektu pn. "Implementacja platformy B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych realizowanych pomiędzy spółką INPLUS a jej partnerami" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2. firma Inplus sp. z o.o., zaprasza do składania ofert na zakup następujących elementów projektu:

W obecnej chwili nie poszukujemy żadnych ofert.


Zamieszczenie na stronie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje firmy Inplus do akceptacji oferty, w całości lub części i nie zobowiązuje firmy Inplus do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.
Inplus nie może być pociągane do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
Inplus zastrzega sobie prawo w każdej chwili do zmian całości lub części zapytania ofertowego.PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO